Коледж Міжнародного гуманітарного університету

Контакти швидкого зв’язку:

Положення фахового коледжу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПИТУВАННЯ ЩО ДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ, У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДГНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАШЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи ВП «Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету»

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ ДО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У2022 РОЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (СТУДЕНТІВ) ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ ТА СКЛАДАННЯ ЗАЛІКОВО- ЕКЗАМЕНАШІЙНОЇ СЕСІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ВІДОМІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У ФАХОВОМУ КОЛЕЖІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Залиште номер телефону і отримайте перевагу при подачі документів

*Дізнайтесь, яка спеціальність Вам більше підходить
*Дізнайтесь, яка спеціальність напопулярніша/найбільш оплачувана