Коледж Міжнародного гуманітарного університету

Контакти швидкого зв’язку:Про Фаховий коледж

 
Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету – відокремлений структурний підрозділ Міжнародного гуманітарного університету, заклад фахової передвищої освіти, який забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства  й держави в отриманні освітньо-професійного рівня  «фаховий молодший  бакалавр». Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету діє на підставі Статуту Міжнародного гуманітарного університету, Положення про організацію освітнього процесу Фахового коледжу, Положення про відокремлений структурний підрозділ  «Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету».
Фаховий коледж здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на право надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням фахової передвищої освіти за наступними спеціальностями: 
013«Початкова освіта»
022 «Дизайн»
025 «Музичне мистецтво»
035 «Філологія»
051 «Економіка»
081 «Право»
123 «Комп’ютерна інженерія»
125 «Кібербезпека та захист інформації»
241 «Готельно-ресторанна справа»
Форма навчання – денна, заочна.
Термін навчання:
Денна форма:  на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, окрім спеціальностей «Дизайн», «Комп’ютерна інженерія» «Кібербезпека та захист інформації» – на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців, окрім спеціальностей «Дизайн», «Комп’ютерна інженерія» «Кібербезпека та захист інформації» – на основі повної загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців.
Заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти інтегрована в загальну систему управління якістю освіти відокремленого структурного підрозділу  Фахового  коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Вона гарантує якість освітньої діяльності коледжу і забезпечує стабільне виконання ним вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти, органів ліцензування та акредитації.
Стратегія розвитку та досягнення системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти в коледжі відображає завдання на всі види діяльності: навчальну, наукову, організаційну.
Основні принципи забезпечення внутрішньої системи якості фахової передвищої освіти:
– відповідність національним та європейським стандартам якості освіти;
– системність управління якістю освітнього процесу;
– комплексність управління процесом контролю якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти;
– систематичність моніторингу і постійний аналіз показників якості освіти;
– безперервність функціонування та підвищення системи забезпечення якості освіти.
Навчальні кабінети коледжу – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання.
Необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти в коледжі є методичне забезпечення навчальних дисциплін.
Матеріально-технічна база Фахового коледжу відповідає вимогам для підготовки фахівців.
У коледжі створено умови для доступу студентів до Інтернету, в навчальному корпусі та в гуртожитку діє Wi-Fi мережа.
Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки.
Професійно-кваліфікаційний рівень викладацького складу коледжу відповідає державним вимогам та вимогам, які враховують специфіку та потреби підготовки фахових молодших бакалаврів.
 Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти реалізується шляхом проходження практики в закладах відповідно до укладених договорів з базами практики: Головне Управління Національної поліції в Одеській області,  Департамент Перекладів, мистецька студія «MasterClasSchool», видавництво «Астроприинт», друкарня «ТЕС», видавничий дім «Гельветика», АТ «Пласке», Укрзалізниця, ТОВ «Чорноморська транспортна компанія», юридична фірма «Адвокат народу», АБ « МАКАРОВ ТА ПАРТНЕРИ», П’ятий апеляційний адміністративний суд, Освітній фонд “Кіпсолід”, MІTRIDAT, ТОВ “Реноме сервіс”, ТОВ «Рібас Хотелс Груп», ФОП.«Сінерджі Груп», ТОВ «МОЦАРТ -ГОТЕЛЬ», ГО Архітектура Одеси,  ТОВ «Френдел Груп», Бюро перекладів «Слово» Доба І.Г.
Студентське самоврядування коледжу спрямовує свою діяльність на створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, виявлення їх особистісних рис, формування лідерських якостей, набуття досвіду організаторської роботи, удосконалення ораторських та комунікативних навичок. У коледжі ведеться активно культурно-масова діяльність: проведення  Благодійних ярмарків, спортивних змагань, екскурсій, Літературних вечорів, спікінг-клубів.
З метою захисту від уражень та будь-яких небезпечних чинників під час воєнного стану в коледжі обладнано укриття для студентів та співробітників закладу, що дає змогу здійснювати освітній процес в Фаховому коледжі в змішаному форматі.
Наша адреса:  м. Одеса, пров. Бісквітний, 3,
тел.: (048)-719-88-38
електронна адреса: еpk.mgu.odessa@gmail.com

Залиште номер телефону і отримайте перевагу при подачі документів

*Дізнайтесь, яка спеціальність Вам більше підходить
*Дізнайтесь, яка спеціальність напопулярніша/найбільш оплачувана