Коледж Міжнародного гуманітарного університету

Контакти швидкого зв’язку:

Центр психологічної підтримки

Бедан Вікторія Борисівна

Керівник Центру психологічної підтримки, кандидант психологічних наук, доцент

ФОРМИ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Індивідуальне консультування студентів, викладачів та співробітників. У ході психологічного консультування визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.

Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.

Психопрофілактична робота серед студентів – заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

On-line консультування. Задати питання психологам та отримати відповідь можна також через електронну пошту: mgu_psyhology@ukr.net

Просвітницька робота – роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів та співробітників.

Це відбувається під час:

• зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),

• інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів, кураторів, викладачів та співробітників університету.

Також у кабінеті психологічної підтримки знаходиться постійно діючий інформаційний стенд та власна міні-бібліотека, де допитливі можуть знайти корисну та цікаву інформацію на психологічну тематику.

Науково-дослідна робота – передбачає проведення психологічних та соціально-психологічних досліджень. До цієї діяльності активно залучаються студенти, які мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у формі тез чи наукових статей; виступити із доповіддю на студентських конференціях (включаючи і всеукраїнські); написати студентську наукову роботу та взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Керівниками наукової роботи студентів виступають практичні психологи центру, а також викладачі кафедр дисциплін.

Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.

Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (студентів, представників студентського самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи центру психологічної підтримки(відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень). Домовитися про тренінг можна через електронну пошту, за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.

Корисно для кожного

Залиште номер телефону і отримайте перевагу при подачі документів

*Дізнайтесь, яка спеціальність Вам більше підходить
*Дізнайтесь, яка спеціальність напопулярніша/найбільш оплачувана