Коледж Міжнародного гуманітарного університету

Спеціальності та вартість

 

  1. Освітній рівень вищої освіти  молодший бакалавр:

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

–       29 Міжнародні відносини

 

 

293 Міжнародне право

1 курс

2-3 курс

 

 

 

16000

 

 

13000

 

 

 

 

  1. Освітній рівень вищої освіти перший бакалаврський :

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва   спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

-12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

125 Кібербезпека

 

 

22900

 

22900

 

 

22900

 

22900

 

 

 

16000

 

16000

 

 

16000

 

16000

 

 

-17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

16000

15000

-05 Соціальні та поведінкові науки

 

 

051 Економіка

1-курс

2-4 курс

 

053 Психологія

1 курс

2-4 курси

 

 

 

 

18000

19600

 

 

18000

19600

 

15000

 

 

 

16000

              -08 Право

 

081 Право

1-курс

2-4 курс

 

 

19200

20800

 

 

17000

 

 

-29 Міжнародні                             відносини

 

 

 

 

293 Міжнародне право

1 курс

2-4 курс

 

292 Міжнародні економічні відносини

1 курс

2-4 курс

 

 

19200

20800

 

 

 

18000

19600

 

 

17000

 

 

 

 

 15000

 

  -24 Сфера обслуговування

 

 

 

241 Готельно-ресторанна

 справа

1 курс

2-4 курс

 

 

242 Туризм

1 курс

2-4 курс

 

 

 

18000

19600

 

 

18000

19600

 

 

 

 

16000

 

 

 

16000

-18 Виробництво та технології

 

181 Харчові технології

1 курс

2-4 курси

 

 

11800

13000

 

 

9000

 

-07 Управління та адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

073 Менеджмент

1 курс

2-4 курс

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

2-4 курси

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 курс

2-4 курс

 

071 Облік і оподаткування

1 курс

2-4 курс

 

 

075 Маркетинг

1 курс

2-4 курс

 

 

 

 

 

18000

19600

 

 

 

18000

19600

 

 

 

18000

19600

 

 

18000

19600

 

 

 

18000

19600

 

 

 

 

 

 

 

16000

 

 

 

 

16000

 

 

 

 

15000

 

 

 

15000

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

–       22 Охорона здоров’я

226 Фармація, промислова фармація

 

1-курс

2-4 курс

 

 

224 Технології медичної діагностики та лікування

 

1курс

2-4 курс

 

 

223 Медсестринство

1 курс

2-4 курс

 

227 Фізична терапія, ерго-

терапія

 

1 курс

2-4 курс

 

 

 

 

22000

23000

 

 

 

 

 

20200

23000

 

 

 

20200

23000

 

 

 

 

20200

23000

 

 

19000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       02 Культура та мистецтво

 

 

022 Дизайн

1 курс –

2-4 курс

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1курс

2-4 курси

 

025 Музичне мистецтво-

1курс

2-4 курс

 

 

 

22000

23600

 

 

 

22000

23600

 

 

26000

28000

 

 

 

 

 

 

 

         –

        

 

 

 

 

06 журналістика

061 Журналістика

1 курс

2-4 курси

 

 

18000

19600

 

16000

03 Гуманітарні науки

 

035 Філологія (англійська,німецька,французька, китайська мови)

1 курс

2-4курс

 

 

 

 

21900

22600

 

 

 

 

16000

 

 

 

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

1 курс

2-3 курси

 

 

19800

21000

 

 

 

18000

 

 

01 Освіта/педагогіка

011 Освітні,педагогічні науки

1курс

2-4 курс

 

19800

22000

 

16000

 

28 Публічне управління              та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

1-курс

2-4 курс

 

 

18000

19600

15000

 

  1. Освітній рівень вищої освіти другий магістерський :

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

     03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова)

20900

19900

       08 Право

 

 

081 Право

 

 

 

 

 

23000

 

 

 

 

 

21000

 

 

 

     29 Міжнародні    відносини 

292 Міжнародні економічні відносини

 

293 Міжнародне право

20800

 

 

23000

 

17000

 

 

21000

 

07 Управління та   адміністрування

 

073 Менеджмент

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

075 Маркетинг

 

 

 

20800

 

20800

 

 

20800

 

 

 

 

17000

 

17000

 

 

17000

 

 

 

 

 

-28 Публічне управління та адміністрування

 

281. Публічне управління та адміністрування

 

20800

17000

-26 Цивільна безпека

 

 

262 Правоохоронна діяльність

 

 

 

21000

 

 

19000

 

-05 Соціальні та поведінкові   науки

051 Економіка

 

053 Психологія

20800

 

22000

17000

 

15000

-12 Інформаційні технології

 

125 Кібербезпека

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

23000

 

23000

 

23000

 

 

23000

18000

 

18000

 

18000

 

 

18000

-17 Електроніка та телекомунікації

 

172 Телекомунікації та радіотехніка («Комп’ютерні мережі та Інтернет»)

 

21000

16000

-22 Охорона здоров’я

 

226 Фармація, промислова фармація:

 

1 курс

2-5 курс

 

226 Фармація, промислова фармація 1,5 года:

 

 

222 Медицина

1курс

2-6курс

 

221 Стоматологія

1курс

2-5 курс

 

 

 

 

22000

24000

 

 

24000

 

 

 

32600

34200

 

 

36000

38000

 

 

 

19800

 

 

 

19800

 

 

 

 

 

 

 

-24 Сфера обслуговування

 

241 Готельно-ресторанна

 справа

 

242 Туризм

 

 

20800

 

 

20800

 

 

17000

 

 

17000

 

-02 Культура та мистецтво

 

022 Дизайн

 

025 Музичне мистецтво

 

 

 

24000

 

28000

 

 

 

 

 

  1. Освітньо – професійний рівень фаховий молодший бакалавр для Фахового коледжу :

 

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

–       12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

18000

–       08 Право

081 Право

19900

16000

–       05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

17600

15000

–       07 Управління та адміністрування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

071 Облік і оподаткування

17600

 

 

17600

 

 

17600

 

 

 

 

 

-02 Культура та мистецтво

022 Дизайн

18600

–       01 Освіта/Педагогіка

013 Початкова освіта

18000

15000

–       03 Гуманітарні науки

 

035 Філологія

19900

 

-24 Сфера обслуговування

244 Готельно-ресторанна справа

18000

 

-02.Культура та мистецтво

 025 Музичне мистецтво

18000

5.       Освітньо – професійний  рівень фаховий молодший  бакалавр для Медичного фахового коледжу:

 

 

Шифр та назва  галузі знань

 

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

–       05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

18600

 

       -22 Охорона здоров’я

226 Фармація, промислова фармація

 

19900

 

  1. Інтернатура:

Шифр та назва  галузі знань

Код та назва  спеціальності

Вартість навчання на рік  у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

–       22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

24000

19000

         

 

Залиште номер телефону і отримайте перевагу при подачі документів

*Дізнайтесь, яка спеціальність Вам більше підходить
*Дізнайтесь, яка спеціальність напопулярніша/найбільш оплачувана