Коледж Міжнародного гуманітарного університету

Контакти швидкого зв’язку:

Циклова комісія 053 "Психологія"

Бедан Вікторія Борисівна

Голова циклової комісії
У 1989 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І. Пірогова за спеціальністю лікар-стоматолог. У 28.02.2003 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Державне управління» Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України та отримала кваліфікацію магістр державного управління. У 2013 р. закінчила ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за спеціальністю «Психологія» та отримала кваліфікацію Психолог. У 2014 р. закінчила магістратуру ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Викладач психології» У 2018 р. захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.01 - Загальна психологія. Історія психології на тему: «Індивідуально-типологічні особливості схильності особистості до переживання самотності» та отримала звання кандидата психологічних наук (2019 р), доцент (2022 р.)
Кандидат психологічних наук, доцент, викладач вищої категорії
Викладає дисципліни:
«Практикум з загальної психології»
«Основи психодіагностики»
«Вступ до спеціальності» «Психологія управління»
«Основи психологічної реабілітації»
Автор робіт понад 80 робіт з психології, з них 5 Scopus або Web of Science Core Collection. Має 7 авторських свідоцтв на наукові розробки.

Резнікова Олена Анатоліївна


Кандидат психологічних наук, доцент, викладач вищої категорії.
У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Викладає дисципліни:
«Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій (БЖД)»
«Основи діяльності психологічної служби»
«Основи психофізіології»
«Основи психологічної допомоги та консультування». Коло наукових інтересів: психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях. Автор понад 60 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.
Стажування:
Стажування Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін (Катовіце, Польща - 180 год.) 2021 р.

Велитченко Леонід Кирилович

Доктор психологічних наук, професор, викладач
У 1970 році закінчив Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Німецька і англійська мови», отримав кваліфікацію «Перекладач-референт німецької та англійської мови та вчитель німецької та англійської мови середньої школи».
У 1982 році захистив дисертацію за спеціальністю 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія Тема дисертації: «Розвиток іншомовного мовленевого слуху у дорослих під час опанування мовами»
У 2006 році захистив дисертацію на звання доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 Педагогіка та вікова психологія. Тема дисертації:
«Психологічні основи педагогічної взаємодії».
Викладає дисципліни:
«Історія психології»
«Психологія особистості»
«Вікова психологія»
«Психологія спілкування»
Коло наукових інтересів: психологія особистості, індивідуально-психологічні властивості особистості. Автор робіт понад 100 робіт з психології соціальної, педагогічної, мовленнєвої взаємодії.
Підготував та видав навчальні посібники, у тому числі і 3- томний навчальний посібник для студентів-психологів.
Стажування:
1.04.2019 – 30.04.2019 освітня програма стажування обсягом 108 академічних годин годин «Актуальні проблеми сучасної психології» ПНПУ ім. К.Д.Ушинського. Довідка1206/14 від 5.06.19
Навчання в онлайн-школі «Офіс 365: тестування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти». Сертифікат № 1032020 від 25 травня 2022 р.
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», кафедра загальної та диференційної психології, довідка №1206/14, тема «Актуальні проблеми сучасної психології (1.04.19 – 30.04.2019, 180 годин).

Казанжи Марія Йосипівна

Доктор психологічних наук, професор, викладач психології
Освіта: 1992 – 1997 рр. - Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ОКР: спеціаліст спеціальність: математика та інформатика кваліфікація: вчитель математики та інформатики
2002 – 2003 рр. – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ОС: спеціаліст спеціальність: психологія кваліфікація: психолог
Публікації: понад 150 публікацій, з них: 5 одноосібних та колективних монографій, 5 навчально-методичних видань, понад 50 статей у наукових фахових виданнях. Має 5 авторських свідоцтв на наукові розробки.
Науковий ступінь і рік присудження:
2006 р. – кандидат психологічних наук спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології тема «Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості»
2014 р. – доктор психологічних наук спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології тема
«Психологія фасилятивного потенціалу особистості» Викладає навчальні дисципліни:
«Основи наукових досліджень»
«Загальна психологія»
«Психологія самосвідомості»
Стажування та підвищення кваліфікації:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», довідка про стажування від 06.07.2018 № 1528/07 (108 годин)
Вища технічна школі в Катовіце (Польща), сертифікат про підвищення кваліфікації «Інноваційні технології в освіті» від 26.09.2018 № 40/9/2018 (180 годин) Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. (Lublin, Polska), Certificate about international skills development (the webinar) on the theme «The cloud storage service for the online studying on the Zoom platform», 05.10.2020, ES № 1700/2020 (45 hours)
МОН України і Google Україна, ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат №GDTfE-02-01266 від 18 вересня 2022 року «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти». 05.09.20222-22.09.2022 (30 год.)
Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет (Польща), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадська організація «Соборність», Сертифікат SZFL № 001581 «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». 12.02.2022 - 20.03.2022. (180 год.).

Дончак Андрій Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент, викладач

Залиште номер телефону і отримайте перевагу при подачі документів

*Дізнайтесь, яка спеціальність Вам більше підходить
*Дізнайтесь, яка спеціальність напопулярніша/найбільш оплачувана